Allmänna avtalsvillkor

 

1.      Allmänt

1.1           Webbplatsen nätmat.se ägs och drivs av Nätmat i Sverige AB, org.nr 559078-1653, härefter ”Nätmat” adress Lerskäddegatan 49. 426 58 Västra Frölunda. Nätmat tillhandahåller konsumenter en plattform där de största nätlivsmedelsbutikernas produkter samlas. På så vis kan konsumenten på ett enkelt sätt jämföra priser samt plocka ihop sin egen matkasse. Nätmat kopplar därefter ihop konsumenten med den nätlivsmedelsbutik som passar konsumentens behov bäst utifrån de sökkriterier som konsumenten angivit. Beställning och köp utförs på nätlivsmedelsbutikens webbplats.


1.2           Nätmats tjänster tillhandahålls via nätmat.se. Vi rekommenderar dig att skapa ett användarkonto via hemsidan för att på bästa sätt kunna ta del av våra tjänster och erbjudanden men det är inget krav.


1.3           Nedan följer de villkor som gäller när Nätmats tjänster används. Oavsett om du skapat ett användarkonto eller inte hos Nätmat tillämpas villkoren i detta dokument. Genom att använda tjänsterna på nätmat.se godkänner du att följa villkoren. Om du inte godkänner villkoren, vänligen använd inte tjänsterna.


1.4           Utöver dessa villkor finns en personuppgiftspolicy som ger dig information om den behandling av dina personuppgifter som sker vid användning av Nätmats tjänster. Därutöver har respektive nätlivsmedelsbutik egna avtalsvillkor som du är skyldig att följa vid beställning av matkasse.

2            Information om behandling av personuppgifter

2.1           När du använder Nätmats tjänster lämnar du viss information om dig själv - så kallade personuppgifter. Samtliga personuppgifter behandlas av Nätmat med försiktighet och sekretess.


2.2           Som personuppgiftsansvarig är Nätmat skyldig att informera dig om behandlingen, dina rättigheter enligt lag m.m.  Denna information tillhandahåller vi genom vår Personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar dig att läsa igenom policyn innan du börjar använda Nätmats tjänster. Vid var tid gällande personuppgiftspolicy finns alltid tillgänglig på nätmat.se.


2.3           I samband med att du skapar ett användarkonto frågar vi dig även om du samtycker till att viss behandling av personuppgifter sker. Vi inhämtar då ett samtycke av dig för att behandla dina personuppgifter för vissa angivna ändamål. Ändamålen är tydligt listande i vår personuppgiftspolicy. För att skapa ett användarkonto måste du läsa igenom policyn och samtycka till den behandling som anges.


3            Användning av tjänsterna på nätmat.se

3.1           Du måste vara minst 18 år för att använda de tjänster som finns på nätmat.se


3.2           När du plockat ihop din matkasse länkas du till den nätlivsmedelsbutik som du valt. Din matkasse följer med till nätlivsmedelsbutiken och det enda du behöver göra är att genomgå butikens beställningsprocess.


3.3           Beställning av matkassen sker därmed aldrig genom Nätmats webbplats, du ingår således inte avtal med Nätmat utan med respektive nätlivsmedelsbutik. Nätmats roll i detta avseende är således endast att samordna dig med vald nätlivsmedelsbutik.


3.4           Nätmat uppmanar dig att noga läsa igenom respektive nätlivsmedelsbutiks avtalsvillkor och produktinformation innan du slutför beställning.


3.5           Om du har frågor rörande leverans, retur, fel i vara m.m. måste du vända dig till den nätlivsmedelsbutik som du beställt av.


4           Ansvarsbegränsning för Nätmat

4.1           Den produktinformation som presenteras på nätmat.se hämtas och sammanställs från olika aktörer. Det är nätlivsmedelsbutiken som ansvarar för att produkterna samt marknadsföring och försäljning av dessa uppfyller gällande lagar och regler.


4.2           Vi strävar efter att alla priser och all övrig information ska vara korrekt. Dock kan vi inte garantera att så är fallet. Nätmat tar inte ansvar för eventuella problem som informationen vi eller en nätlivsmedelsbutik presenterar kan orsaka för användaren. Har du råkat ut för något problem är vi tacksamma om du rapporterar det till oss, så att vi kan rätta till felaktig information.


4.3           Prisinformation uppdateras löpande och kan vid köptillfället vara annorlunda än det pris som presenterats på nätmat.se. Nätmat kan inte lämna några garantier att prisuppgiften stämmer överens med slutligt pris hos länkad nätlivsmedelsbutik. Nätmats prisuppgift tar inte hänsyn till eventuella fraktkostnader eller expeditionsavgifter som debiteras av nätlivsmedelsbutiken.


4.4           Information om produktens lagerstatus hos respektive nätlivsmedelsbutik uppdateras kontinuerligt. Nätmat ansvarar inte för att de produkter som du valt i din matkasse hos nätmat.se, vid köptillfället, finns i lagret hos länkad nätlivsmedelsbutik.


4.5           Samarbetspartners och nätlivsmedelsbutiker som via Nätmat publicerar information, såsom reklam och erbjudanden, ansvarar själva för att informationen är korrekt. Det gäller även när sådan information avser de produkter som erbjuds via nätmat.se. Nätmat ansvarar inte för denna information.


4.6           Eftersom Nätmat inte är avtalspart vid beställning av produkterna kan Nätmat inte hållas ansvarig för eventuella fel i de livsmedelsvaror som du plockat ihop på nätmat.se men beställt från nätlivsmedelsbutiken. Exempel på sådant fel kan vara att, produktinformationen inte stämmer överens med levererad produkt vad gäller: antal, mängd, näringsvärde eller annan information om produktens egenskap. Nätmat kan inte heller hållas ansvarig för leveransförseningar, utebliven leverans, eller annat anspråk som du kan ha med anledning av köpet.


4.7           Avser du nyttja din ångerrätt eller reklamera en produkt ska detta meddelas och riktas till den nätlivsmedelsbutik du beställt av. Sådant meddelande kan inte riktas till Nätmat. Mottar Nätmat sådant meddelande har Nätmat ingen skyldighet att vidarebefordra meddelandet till nätlivsmedelsbutiken. 


4.8           Nätmat är i drift 24 timmar per dygn året runt. Driftavbrott kan ske till exempel på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. De tjänster som tillhandahålls är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. Nätmat lämnar dock inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. Nätmat ansvarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för användaren i samband med brister i tillgänglighet eller funktion. Nätmat är inte ansvarigt för förlust eller förvanskning av information som förmedlas via Nätmat.


4.9           Nätmat ikläder sig inget ansvar för kostnader som uppkommit som en direkt eller indirekt följd av användandet av Nätmats webbplats förfrågan och/eller distribution av mobila rabattkuponger.


4.10       Nätmat ansvarar aldrig för indirekt eller direkt skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, bojkott, uppror eller annan liknande incident och omständighet. 


5           Immateriella rättigheter

5.1           Alla immateriella rättigheter på nätmat.se exempelvis varumärken, bilder och text tillhör Nätmat eller tredje part. Det är förbjudet att, utan skriftlig tillåtelse från Nätmat, använda innehållet på nätmat.se för kommersiellt bruk.


6           Länkar till andra webbplatser

6.1           Nätmat kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Nätmat:s kontroll, och webbplatser utanför Nätmats kontroll kan länka till Nätmat. Även om Nätmat försöker säkerställa att Nätmat enbart länkar till webbplatser som delar Nätmats personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Nätmat inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du ger om dig själv på andra webbplatser. Vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för dig att hitta information m.m. Vi uppmanar dig att iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för respektive webbplats som du länkas till.


7            Villkor för användarkonto/medlemskap hos Nätmat

7.1           Utöver vad som angivits ovan gäller följande bestämmelser för att skapa användarkonto hos Nätmat och under tiden du är medlem.


7.2           För att skapa ett användarkonto gäller följande,

7.2.1            Du måste vara en fysisk person, vara myndig och ha juridisk rätt att ingå avtal.

7.2.2           Du måste ha en giltig e-postadress.

7.2.3            Du måste ha tagit del av, förstått och godkänt dessa avtalsvillkor.

7.2.4            Du måste ha tagit del av vår information om personuppgiftsbehandling samt givit ditt samtycke till behandlingen.


7.3           När du skapar ett användarkonto på nätmat.se ombeds du att delge viss information om dig själv så som: ditt namn, e-postadress, och postort. Informationen kommer att användas för att tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen till dig.


7.4           Du ansvarar för att samtliga uppgifter du anger vid skapande av användarkontot är korrekta och fullständiga. Vid exempelvis adressändring ansvarar du för att meddela Nätmat om ändringen.


7.5           Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig. Du ska omgående anmäla till Nätmat om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord.


7.6           Nätmat förbehåller sig rätten att neka en ansökan om användarkonto, exempelvis om kunden lämnat felaktiga personuppgifter. Misstankar om urkundsförfalskning kan leda till polisanmälan.


7.7           Nätmat har rätt att stänga av användare från nätmat.se med omedelbar verkan om det visar sig att användaren medvetet angivit inkorrekt eller missvisande information eller anmält sig till mer än ett medlemskap.


7.8           Nätmat har rätt att stänga av användare från nätmat.se om användaren försöker ändra i systemet eller via missbruk försöker manipulera resultat.


8           Ändring av villkoren

8.1           Villkoren kan, från tid till annan, ändras och uppdateras utan att kunden får meddelande om det och utan kundens godkännande. Aktuella villkor finns att tillgå på nätmat.se. Sådan ändring i eller tillägg till dessa villkor träder i kraft sju dagar efter att ändringen är utförd.

9           Överlåtelse

9.1           Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till annan.

9.2           Nätmat äger rätt att överlåta samtliga, eller endast vissa, rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare har Nätmat rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

10       Tvist

10.1       Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lagstiftning och avgöras av allmän domstol i Sverige.

11       Företags- och kontaktuppgifter

11.1       Nätmat Sverige AB
Lerskäddegatan 49
426 58 Västra Frölunda

11.2     
E-post: info@natmat.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559078-1653
Momsregisteringsnummer: SE559078165301

12       Länkar

12.1  Nätmat kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Nätmat:s kontroll, och webbplatser utanför Nätmat:s kontroll kan länka till Nätmat. Även om Nätmat försöker säkerställa att Nätmat enbart länkar till webbplatser som delar dessa personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter är Nätmat inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du ger om dig själv på andra webbplatser. Vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för dig att hitta information m.m. Vi uppmanar dig att iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för respektive webbplats som du länkas till.

13       PERSONUPPGIFTSPOLICY

Nätmat.se behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp  för att skapa en relevant köpupplevelse för dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår   Personuppgiftspolicy