PERSONUPPGIFTSPOLICY

Nätmat i Sverige AB (”Nätmat”, ”vi”, ”oss” eller liknande) tillhandahåller en prisjämförelsetjänst till privatpersoner (”du”, ”dig” eller liknande) för att köpa produkter online via länkade nätlivsmedelsbutikerna. För att göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst (“Tjänsten”), på www.nätmat.se eller via mobilapplikationen Nätmat. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Tjänsten, accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs häri. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder Tjänsten.

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras, till exempel om funktioner ändras eller läggs till i Tjänsten. Du kommer i så fall informeras om detta i Tjänsten, eller på annat lämpligt sätt, för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

1                NÄTMAT TAR BRA HAND OM DINA UPPGIFTER

Nätmat är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i Tjänsten, enligt denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och schysst sätt hos oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila oss på kundservice@natmat.se

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Nätmat samlar in olika typer av uppgifter om dig när du använder Tjänsten.

·            Kontouppgifter. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten behöver du uppge ditt namn, adress, epost samt ange ett lösenord.

·           Användarinformation tredjeparts-tjänster. När du loggar in i Tjänsten  genom en tredjeparts-tjänst såsom Google och Facebook samlas användarinformation in med hjälp av cookies.

·           Adressuppgifter. När du söker efter en produkt i Tjänsten utan att ha skapat ett användarkonto kan du välja att ange ditt postnummer, vilket då samlas in.

·           Enhetsinformation. När du använder Tjänsten samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i Tjänsten. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

2               Hur Dina uppgifter samlas in

·         Information som du ger till oss. Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registrerar ditt konto. Det är frivilligt att lämna uppgifter i Tjänsten. En del uppgifter måste du dock lämna för att kunna använda Tjänsten. Till exempel behöver du bland annat uppge ditt namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter när du registrerar dig i Tjänsten.

Du har möjlighet att registrera dig och logga in i Tjänsten genom att identifiera dig med ditt användarkonto hos Google eller Facebook. Nätmat kommer i så fall automatiskt inhämta en del uppgifter om dig från Google och Facebook. Du kommer dock först godkänna detta och då även kunna se alla typer uppgifter som kommer inhämtas om dig.

3               Så här används DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. Nätmat behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

·         För att tillhandahålla Tjänsten. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten som vi levererar till dig. Till exempel används dina personuppgifter för att samla in din adress samt enhetsinformation för att säkerställa att Tjänsten presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

·         För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. epost och adress) kan komma att användas för att skicka notifieringar, pushnotiser och meddelanden till dig, till exempel relevant nyhetsmaterial, uppdateringar gällande våra tjänster och annan information om Tjänsten. Detta görs för att tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Nätmats intressen av att tillhandahålla Tjänsten och informera dig om vår verksamhet. Du kan stänga av och på olika typer notifieringar i dina inställningar i Tjänsten, samt i din telefon.

·         För att lokalisera dig. Platsinformation används för att lokalisera dig, bland annat för att du ska kunna se vilka nätlivmedelsbutiker som snabbast kan leverera produkter till dig. Platsinformation används även för att skicka notifieringar om relevanta erbjudanden nära dig. 

·         För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Tjänsten. Detta görs för att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och för andra berättigade intressen, bland annat Nätmats intressen av att Tjänsten fungerar felfritt och för att du ska få en så bra upplevelse av Tjänsten som möjligt.

·         För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografisk spridning på användarna i Tjänsten. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Nätmats intressen av att utveckla och förbättra Tjänsten och användningen av den.

·         För att utveckla och förbättra Tjänsten. Enhetsinformation och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Nätmats intressen av att utveckla och effektivisera Tjänsten.

4               SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas dina personuppgifter i Tjänsten så länge som du har kvar ditt användarkonto.

Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke (t.ex. platsinformation) raderas i Tjänsten om du återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar Nätmats rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat.

5               DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

·         Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Nätmat, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.

·           Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss. Till exempel lagras och tillhandahålls Tjänsten från molntjänstplattformen Microsoft Azure och kommunikation om Tjänsten såsom nyhetsbrev skickas ut av leverantören MailChimp.

·         Myndigheter. Nätmat kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

·         Försäljning. Nätmat kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av Nätmats verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.

6               DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES

Nätmat strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer dock i några fall behöva överföras till företag utanför EU/EES. Till exempel kommer dina personuppgifter överföras till Google och MailChimp, som bland annat kommer att behandla dina uppgifter i USA.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Nätmat kommer dock se till att alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder finns på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (t.ex. Privacy Shield).

7                COOKIES

Som många andra, använder Nätmat cookies och liknande tekniker i Tjänsten för att samla in enhetsinformation. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar.

8               DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

·         Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.

·         Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

·         Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.

·         Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Många av dina uppgifter kan du själv ändra direkt i Tjänsten.

·         Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

9               KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

10           PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Nätmat Sverige AB
Lerskäddegatan 49
426 58 Västra Frölunda

E-post: kundservice@natmat.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559078-1653
Momsregisteringsnummer: SE559078165301